Chiều ngày 4 tháng 10 năm 2019, sau buổi họp hội đồng sư phạm nhà trường, Công đoàn đã ra quânkhai trương bóng chuyền nhằm rèn luyện sức khỏe, đồng thời chuẩn ...