TÓM TẮT THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC  2009 - 2010 
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH  ĐƠN VỊ:
1. Đặc điểm, tình hình :- Tên đơn vị :     Trường tiểu học  Đức Ninh Đông. - Địa chỉ trụ sở chính : Phường Đức Ninh Đông - Đồng Hới - Quảng Bình.- Quá trình thành lập : Thành lập năm 1990.- Tóm tắt cơ cấu tổ chức : Tổng số cán bộ, giáo viên trong biên chế : 21 người. Trình độ đào tạo 100% đạt chuẩn, trong đó đạt trên chuẩn 12 đ/c chiếm 57.1% + Chi bộ Đảng :15 đảng viên chiếm 71.4%. Có tổ chức công đoàn gồm 21 đoàn viên.
2.Chức năng, nhiệm vụ được giao :  Dạy học và giáo dục học sinh.
II.THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:*Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nhà nước:Thực hiện chủ đề của năm học 2009 - 2010 " Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục" nhà trường đã có sự đổi mới trong quá trình chỉ đạo mọi hoạt động. Chất lượng giáo dục của nhà trường vẫn được duy trì và phát huy tốt:- Hạnh kiểm : Thực hiện  đầy đủ : 352 /352 em đạt 100% - Văn hoá : + Học sinh giỏi : 154 em đạt  43.8%            + Học sinh tiên tiến : 123 em đạt 34.9 %- Tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường từ lớp 1 đến lớp 4 có 65 em đạt giải, - Thi viết chữ đẹp cấp Thành phố đạt kết quả cao, có 26 em tham gia thì cả 26 em đều đạt giải, trong đó có 3 giải nhất, 9 giải nhì, 11 giải ba và 3 giải khuyến khích.- Tham gia hội thi “ An toàn giao thông cấp tiểu học” đạt giải nhất phần thi vẽ tranh đồng đội, giải ba phần thi tiểu phẩm, đạt giải khuyến khích phần thi dạy của giáo viên, đạt 1 giải nhì, 2 giải ba và 1 giải khuyến khích phần thi vẽ tranh cá nhân.- Tham gia hội thi " Em hát dân ca" cấp Thành phố đạt giải khuyến khích.- Tham gia tốt HKPĐ cấp Thành phố đạt 3 giải ba. - Hội thi " Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học" năm học 2009 - 2010 trường có 3 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố, trong đó có 1 giải khuyến khích. Thi Viết chữ đẹp cấp Thành phố có 3 giáo viên đạt giải, 2 giải ba và 1 giải khuyến khích.Trường đã tích cực, chủ động trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư các điều kiện phục vụ dạy học CNTT trong nhà trường : Mua thêm 1 máy in, 3 máy vi tính, tổng số máy tính của nhà trường là 21 máy. Trường đã mở được website riêng, nối thêm mạng Internet ở phòng tin học và ở phòng thư viện cho giáo viên tìm hiểu thêm kiến thức. Chỉ đạo giáo viên tích cực, chủ động trong công tác tự bồi dưỡng và bồi dưỡng về tin học. Tính đến thời điểm này trường có 21/21 CBGV có chứng chỉ A, B tin học. 100%  giáo viên soạn bài trên máy vi tính, có nhiều giáo viên giảng dạy bằng giáo án điện tử rất thành thạo.Năm học 2009 - 2010 nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục trong việc đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị dạy học với  tổng số vốn đầu tư là: 1 201 909 000đồng, cụ thể: Xây dựng 4 phòng học mới 800 000 000đồng; xây dựng cổng trường, trường rào với tổng số tiền 300 000 000đồng; đổ đất san ủi mặt bằng sân trường 53 872 000 đồng; mua máy vi tính và trang thiết bị dạy học 36 122 000 đồng. Tu sửa cơ sở vật chất và trang trí phòng học 11 915 000 đồng.
*Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả :Trường và Công đoàn đã xây dựng tập thể giáo viên đoàn kết nhất trí cao, yêu nghề, thương yêu học sinh .Thực hiện phong trào thi đua “ Hai tốt” liên tục, toàn diện, có tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực và có hiệu quả. Tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập và thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Hai không” và cuộc vận  động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Cán bộ, giáo viên đã hưởng ứng tích cực phong trào "Nghìn sáng kiến đổi mới" do ngành phát động. Toàn trường có 17 sáng kiến kinh nghiệm được báo cáo tại tổ và trường, trong đó có 14 sáng kiến có chất lượng được xếp loại tốt.Trường đã thường xuyên chỉ đạo GV và HS thực hiện tốt phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Tổ chức tuyên truyền, vận động toàn thể CBGV, học sinh, phụ huynh hiểu về mục tiêu, yêu cầu, nội dung của phong trào. Chỉ đạo triển khai xây dựng  "Góc thân thiện" ở 13 lớp học với hình thức đẹp, nội dung phong phú. Thực hiện  tốt công tác vệ sinh trường lớp, trồng và chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh trong nhà trường. Tổ chức một số hoạt động nhằm rèn kỹ năng sống cho học sinh như: Hội diễn văn nghệ, sân chơi " Rung chuông vàng", đồng diễn thể dục, ca múa hát tập thể, tổ chức các trò chơi dân gian ... Thăm và tặng quà cho 1 học sinh con thương binh và ủng hộ cho 13 học sinh nghèo vượt  khó với tổng số tiền 750 000đồng. Nhận chăm sóc 4 gia đình liệt sĩ trên địa bàn phường và tặng quà nhân ngày 22/12 với trị giá 400 000 đồng.
*Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó ít nhất 70% cá nhân lao động tiên tiến:Cán bộ, giáo viên của nhà trường đã thực hiện tốt mọi quy định của ngành, của nhà trường, luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.- Tổng số cán bộ giáo viên năm học 2009 - 2010 : 21- Kết quả xếp loại năm học 2009 - 2010 : Có 100% cán bộ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Danh hiệu lao động tiên tiến cuối năm đạt 90,5%.
*Có cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và không có cá nhân bị kỉ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên :- Năm học 2008 - 2009 trường có 4 đồng chí được công nhận CSTĐ cấp cơ sở.- Năm học 2009 - 2010 có 3 đ/c được hội đồng thi đua của trường đề nghị hội đồng thi đua cấp trên xét công nhận danh hiệu CSTĐ cơ sở và 2 đ/c đề nghị công nhận CSTĐ cấp Tỉnh.          - Không có cán bộ - giáo viên bị kỷ luật với bất cứ hình thức nào .
* Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trường đã phối hợp với Công đoàn xây dựng được một tập thể đoàn kết nhất trí cao. Cán bộ giáo viên của trường chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế của ngành.. 100% gia đình cán bộ, giáo viên đạt gia đình văn hóa.Tổ chức bộ máy của nhà trường làm việc đúng theo quy định của nhà nước. Có kế hoạch cụ thể, điều hành quản lý nhà trường khoa học, hoạt động có hiệu quả..Thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai trong nhà trường, chế độ thanh, kiểm tra nội bộ trường học.
 III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN:-Từ năm học: 1990 - 1991 đến năm học: 1998 - 1999, 9 năm liên tục đạt trường tiên tiến.- Từ năm học: 1999 - 2000 đến 2004 - 2005 đạt trường tiên tiến xuất sắc.- Năm học 2005-2006 ; 2006 - 2007: Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.- Năm học 2007 - 2008 và 2008 - 2009 Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.  Với những thành tích đã đạt được, trường tiểu học Đức Ninh Đông kính đề nghị Hội đồng Thi đua- Khen thưởng cấp trên xem xét và công nhận đơn vị đạt danh hiệu thi đua: “Tập thể Lao động xuất sắc” năm học 2009 - 2010.