Tuesday, 28/06/2022 - 18:31|
Trường Tiểu học Đức Ninh Đông Chào mừng năm học mới

Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19

Ngày đăng: 08/02/2022 28 lượt xem
Danh sách file (1 files)
Mô tả:

Thực hiện Công văn số 159/SGDĐT-GDTrHTX ngày 28/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19 trong trường học. Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19