Friday, 29/05/2020 - 09:56|
Trường Tiểu học Đức Ninh Đông -Chào đón các em trở lại trường học thân yêu
Bạn chưa chọn snippet

CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT TRONG ĐẢNG

Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nên trong Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015- 2020 ngày 19/5/2020, chi bộ vinh dự là một trong hai chi bộ được Đảng ủy phường khen thưởng, có một cá nhân được tuyên dương.

Quán triệt phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát do Đại hội Chi bộ đề ra, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng ủy phường, trong 5 năm qua (2015- 2020), chi bộ trường Tiểu học Đức Ninh Đông đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên nhằm rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên; giáo dục cho đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đồng thời hạn chế khuyết điểm; ngăn ngừa sai phạm; thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy chi bộ đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy để xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát của chi bộ trong nhiệm kỳ và từng năm cụ thể; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng tại chi bộ đảm bảo nghiêm túc, có nhiều đổi mới và đi vào nền nếp, thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo hướng toàn diện, chất lượng và sát thực. Công tác lưu trữ hồ sơ đảm bảo đầy đủ, khoa học và chất lượng, nhờ vậy trong đợt kiểm tra của UBKT Thành ủy năm 2019, chi bộ đã được các đồng chí trong đoàn kiểm tra ghi nhận và biểu dương. Trong 5 năm qua, chi bộ đã tiến hành kiểm tra giám sát 24 lượt đảng viên, trong đó kiểm tra giám sát thường xuyên 10 lượt đảng viên; giám sát theo chuyên đề 14 lượt đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định, Hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy, quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp hoạt động giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể; kiểm tra về thi hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, nhiệm vụ đư­ợc Chi bộ phân công… Nhìn chung, cấp ủy thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, thực hiện đúng quy trình, ban hành thông báo kết luận, chỉ ra những ưu điểm cần phát huy và hạn chế, thiếu sót cần khắc phục, nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế thiếu sót, từ đó, yêu cầu các đảng viên triển khai thực hiện theo quy định.

 Nhờ làm tốt công tác kiểm tra giám sát nên đảng viên trong chi bộ luôn có ý thức chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp uỷ cấp trên; chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong sinh hoạt Đảng, đảng viên ngày càng phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; có ý thức giữ gìn mối quan hệ công tác, sự đoàn kết trong nội bộ, chi bộ không có đảng viên nào vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Kết quả đạt được của công tác kiểm tra, giám sát đã đóng góp tích cực vào sự ổn định chính trị- xã hội, nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin với Đảng trong cán bộ, Đảng viên; từ đó thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu kinh tế- văn hóa- xã hội của địa phương, tạo khí thế vững vàng cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXVII (27), nhiệm kỳ 2020- 2025 sắp tới. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nên trong Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015- 2020 ngày 19/5/2020, chi bộ vinh dự là một trong hai chi bộ được Đảng ủy phường khen thưởng, có một cá nhân được tuyên dương.

 

 

Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới, chi bộ nhà trường đã khẩn trương xây dựng quy chế kiểm tra, giám sát cho nhiệm kỳ 2020-2023, tiếp tục thực hiện chỉ thị 29-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, triển khai thực hiện nghiêm túc các cuộc kiểm tra theo chỉ đạo của Đảng uỷ, tập trung kiểm tra về công tác phát triển Đảng viên mới, nề nếp sinh hoạt của Chi bộ, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; chú trọng đề cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của chi bộ; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên chấp hành tốt kỷ luật, điều lệ của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kịp thời phát hiện sai phạm của đảng viên; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo kết luận chính xác, xử lý đúng người, đúng bản chất sự việc; qua đó có kiến nghị các biện pháp xử lý phù hợp tình hình; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong nhà trường để thực hiện công tác hiệu quả, đồng bộ, tránh hình thức. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có tư tưởng vững vàng, có chuyên môn, nghiệp vụ tốt; góp phần tạo động lực cho nhà trường ngày càng phát triển đi lên.

                                                                      Kiều Hạnh - P.BT chi bộ

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 3
Tháng 05 : 357
Năm 2020 : 1.257